Δίκτυο ΚαταστημάτωνΝομός Κέρκυρας
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ) - ΕΛΤΑ Εξυπηρέτηση από θυρίδα
ΓΑΪΟΥ - ΕΛΤΑ Εξυπηρέτηση από θυρίδα
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ - ΕΛΤΑ Εξυπηρέτηση από θυρίδα
ΚΕΡΚΥΡΑ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΛΤΑ Εξυπηρέτηση από θυρίδα
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΕΛΤΑ Εξυπηρέτηση από θυρίδα
ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ (ΤΖΑΒΡΟΥ) - ΕΛΤΑ Εξυπηρέτηση από θυρίδα