ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1358/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 16-03-2018

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ