Οργανωτική Δομή

Διοικητικό Συμβούλιο:

Διευθυντικά Στελέχη:

  • Πανάγος Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής
  • Μιχαηλίδης Ηλίας, Διευθυντής Πληροφορικής
  • Ρούπας Βασίλης, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, Ποιότητας & Καινοτομίας
  • Ιωάννης Πανόπουλος, Διευθυντής Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας
  • Μάριος Σαρακηνός, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
  • Ζήνα Στεφανίδη, Εμπορική Διευθύντρια

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα...