ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αίτησή σας για Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και αποσταλεί όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτορείων

Λ. Μεσογείων 395, 153 43, Αγία Παρασκευή

  • Υπογεγραμμένη αίτηση
  • Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής και στις δύο σελίδες
  • Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά παραγράφου 6 επικυρωμένα
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά από τις 09:00-17:00 στο τηλέφωνο 210 6073081.

Σημείωση: Η εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για τη λειτουργία του Πρακτορείου.