* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΕΛΤΑ Courier αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα αξιοπιστίας αλλά και εμφανούς πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας καθώς:

Η απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και η ασφαλής λειτουργία της, για την εξυπηρέτηση των πελατών της και όχι μόνο, επιτυγχάνεται μέσω ενός ολιστικού, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας, το οποίο όχι μόνο αποτυπώνει τις επιδράσεις και τις συνέπειες των πιθανών κινδύνων, αλλά και ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα για πρόβλεψη, γρήγορη προσαρμογή και αποτελεσματική αντίδραση.

Οι κύριοι στόχοι της Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΕΛΤΑ Courier είναι:

  • Η ελαχιστοποίηση της επίδρασης στους πελάτες και στο προσωπικό των συμβάντων επιχειρησιακής συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων και των κρίσεων
  • Η διατήρηση της φήμης της Εταιρείας, της εικόνας και του εμπορικού της σήματος, στο μέγιστο δυνατό βαθμό
  • Ο περιορισμός και κυρίως η πρόληψη των επιπτώσεων προς κάθε κατεύθυνση
  • Η επάρκεια και η αποτελεσματική ικανότητα διοίκησης απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις αγορές και τους μετόχους
  • Η προστασία των συστημάτων, των παγίων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και
  • Η συμμόρφωση με τους ασφαλιστικούς, νομικούς και ρυθμιστικούς κανόνες και απαιτήσεις

Η ανώτατη Διοίκηση έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Τελευταία Αναθεώρηση: Αύγουστος 2020