* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Σάββας Δάνδολος

Ο Σάββας Δάνδολος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Το Μάιο του 2010 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Επιχειρησιακής Μονάδας Επιστολικού Ταχυδρομείου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ενώ από το Φεβρουάριο του 2012 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ξεκίνησε η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τον εξορθολογισμό του κόστους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποτέλεσμα αυτών ήταν για πρώτη φορά η επίτευξη το 2010, το 2011 και το 2012 όλων των στόχων ποιότητας διακίνησης αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας.

Την περίοδο 2003–2010 διετέλεσε Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης ΕΛΤΑ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ρυθμιστικού – κανονιστικού πλαισίου και απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, καθώς συμμετείχε στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του περιεχομένου της 3ης Ταχυδρομικής Οδηγίας. Παράλληλα, άσκησε καθήκοντα Project Manager της Χορηγίας ΕΛΤΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1989, όταν διαδοχικά εργάσθηκε σε γνωστές εταιρίες ως Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών & Νέων Έργων,  Τεχνικός Διευθυντής & Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing.