Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (Ε.Ι.Ε.Π.)

Ο πελάτης και η συνολική εμπειρία του στη συνεργασία μας, είναι το κύριο μέλημα όχι μόνο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών αλλά και όλων των εργαζόμενων της ΕΛΤΑ Courier.

Το Ε.Ι.Ε.Π., με τα ετήσια προγράμματά του που αφορούν στην εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και τη διάδοση της κουλτούρας εξυπηρέτησης, πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους πιο αξιόλογους και καταξιωμένους συμμάχους μας σε αυτή την προσπάθειά μας. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2018 η ΕΛΤΑ Courier είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (Ε.Ι.Ε.Π.) με βασικό στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών στην εξυπηρέτηση του πελάτη σε ολόκληρο το δίκτυό της.   

Πληροφορίες για το Ε.Ι.Ε.Π. μπορείτε να βρείτε στο www.customerservice.gr