* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Αστέριος (Στέλιος) Κουτσογάκης

Ο Αστέριος Κουτσογάκης δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα των χρηματοοικονομικών από το 1989. Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις, όπου διηύθυνε και κατηύθυνε τους τομείς των χρηματοοικονομικών και των λογιστικών. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει εργαστεί περιλαμβάνονται οι: CIVITAS Ketchum , Kodak (NEAR EAST) Inc., SAP Hellas ΑΕ, Alexandris ΑΕ, Biomerieux Hellas ΑΕ, ΕΡΜΗΣ Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΕ, Krone Hellas ΑΕ, Brain Trust Info data Systems ΕΠΕ, Delta Transports Forwarding SA. Μεταξύ των τομέων ευθύνης του ήταν η εφαρμογή χρηματοοικονομικών συστημάτων, εσωτερικών ελέγχων, συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας, συντονισμός των θυγατρικών και των επιχειρηματικών κλάδων και η συμμετοχή στην ανάπτυξη του στρατηγικού πλάνου των επιχειρήσεων. 

Είναι κάτοχος πτυχίου (BA) στα Οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κατέχει άδεια υπογραφής οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών) Α’ τάξης.

Εντάχθηκε στην ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2018, όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας.