Απόφαση Σ.Δ για τη Διόρθωση σφαλμάτων της υπ΄αριθμ. 1343/2017 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Δημοσιεύτηκε στις 10-11-2017

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα...