Επαναπροκήρυξη 1362/2018 Συνοπτικού Διαγ/σμού για την ανάληψη της σύμβασης προμήθειας - εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού «ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ»

Δημοσιεύτηκε στις 26-04-2018

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ