Τροποποίηση όρων της υπ’ αριθμ. 1365/2018 διακήρυξης Συνοπτικού Διαγ/σμού για την ανάληψη σύμβασης προμήθειας «3ΦΥΛΛΟ ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ LABEL)» και παράταση καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφορών

Δημοσιεύτηκε στις 19-06-2018

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ