ΕΛΤΑ Courier - Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ.1365/2018 για την ανάληψη της σύμβασης προμήθειας για το αναλώσιμο υλικό «3ΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ LABEL)»

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ.1365/2018 για την ανάληψη της σύμβασης προμήθειας για το αναλώσιμο υλικό «3ΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ LABEL)»

Δημοσιεύτηκε στις 19-07-2018

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.