ΕΛΤΑ Courier - Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ.1366/2018 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ.»

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ.1366/2018 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ.»

Δημοσιεύτηκε στις 27-07-2018

Για περισσότερες λεπτομέρεις πατήστε εδώ.