Διακήρυξη 1381/2018 Συνοπτικού Διαγ/σμού για την ανάληψη της σύμβασης προμήθειας για το αναλώσιμο υλικό «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ (Π-Π) ΚΑΙ EMS»

Δημοσιεύτηκε στις 07-09-2018

Δείτε περισσότερα εδώ