Διακήρυξη 1382/2018 Συνοπτικού Διαγ/σμού για την ανάληψη της σύμβασης προμήθειας για το αναλώσιμο υλικό «ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 07-09-2018

Δείτε περισσότερα εδώ