Επαναπροκήρυξη υπ’ αριθμ. 1376/2018 Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγ/σμού για την ανάληψη της σύμβασης αναφορικά με το «ΕΡΓΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ»

Δημοσιεύτηκε στις 27-09-2018

Δείτε περισσότερα εδώ