* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Απάντηση σε επερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή

Δημοσιεύτηκε στις 09-02-2019

Απαντώντας στα σημερινά δημοσιεύματα των ΜΜΕ, που αναφέρονται στην σχετική επερώτηση των βουλευτών της Ν.Δ. Ι. Φωτήλα, Α. Γεωργιάδη και Β. Οικονόμου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Λόγοι μεταφοράς της εταιρείας σε νέες εγκαταστάσεις

Η πορεία της εταιρείας στην αγορά των ταχυμεταφορών χαρακτηρίζεται από ταχύτατη άνοδο κατά την τελευταία διετία, στη διάρκεια της οποίας την ευθύνη της έχει η σημερινή διοίκηση. Από την πέμπτη θέση στην αγορά (σε έσοδα και αντικείμενα) όπου βρισκόταν επί σειρά ετών, ανήλθε στην τρίτη, σύμφωνα με την Επισκόπηση Αγορών της ΕΕΤΤ.

Η επίτευξη των ανωτέρω και η αντιμετώπιση των παθογενειών ετών, που κληρονόμησε η σημερινή διοίκηση, δεν ήταν τυχαία. Πραγματοποιήθηκε με χρηστή διοίκηση, ρεαλιστικό σχεδιασμό, ορθολογική οργάνωση και προγραμματισμό και διαρκή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αλλά και με την αμέριστη προσφορά και συμμετοχή των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας, οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν αναγκασμένοι να εργάζονται σε χώρους με προβληματικές συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας.

Επομένως, η μεταφορά της έδρας της εταιρείας υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες που απορρέουν από την επιχειρησιακή της προοπτική, τον σεβασμό των εργαζομένων της και, όπως θα δειχθεί παρακάτω, από την ανάγκη επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Διαδικασία και οικονομικά στοιχεία της μετεγκατάστασης

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην ανωτέρω περίπτωση συνάδει πλήρως με τα όσα προβλέπει ο Ν. 4412/2016 και αυτό είναι τεκμηριωμένο από το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας και από την έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Επίσης έχει τηρηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιότητας.

Το έργο της ανακαίνισης του νέου κτηρίου της Έδρας ανατέθηκε στους αναδόχους μετά από διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 605.000,00€ (1356/2018 ΚΗΜΔΗΣ) και το τελικό κόστος υλοποίησης ανέρχεται στο ποσό 450.000,00€. Επομένως, δεν τίθεται ούτε ζήτημα κατάτμησης ούτε τεχνικό έργο αξίας 1.000.000,00€.

Η σύμβαση μίσθωσης του κτηρίου, που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017, δεν προβλέπει καμιά προκαταβολή 24 ενοικίων, αλλά την προβλεπόμενη προκαταβολή εγγύησης της μίσθωσης και την καταβολή ποσού 5.000,00 € ανά μήνα για την περίοδο της ανακαίνισης (που όταν η Εταιρεία θα εγκαθίστατο στο κτήριο θα εξέπιπτε ισόποσα από τα επόμενα ενοίκια), και τη σταθερότητα του ενοικίου για 7 χρόνια, μετά την πάροδο των οποίων η αύξηση θα δίνεται με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και μόνο.

Οι οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται σχετικά με τα μέχρι τώρα καταβαλλόμενα ενοίκια για την παλαιά Έδρα, τους εκτός αυτής ενοικιασμένους βοηθητικούς χώρους, καθώς και της μεταφοράς της Κεντρικής Αποθήκης της Εταιρείας και της δυνατότητας υπομίσθωσης χώρων του νέου κτηρίου, θα φτάσουν ετησίως τα 30.000€ περίπου.

"Προσλήψεις" στα ΕΛΤΑ Courier AE

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην σκληρά ανταγωνιστική ελεύθερη αγορά του κλάδου, όπως άλλες 500 περίπου εταιρείες, χωρίς να χρηματοδοτείται από το Κράτος (από συνδρομές των φορολογουμένων πολιτών της Χώρας ή από την Μητρική Εταιρεία). Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να επιλέγει το προσωπικό της ελεύθερα και άμεσα, ή να το αυξομειώνει ανάλογα με τις ανάγκες της (π.χ. άνοιγμα νέων πρακτορείων) όπως οι ανταγωνιστές της, γιατί υπόκειται σε περιορισμούς. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίσει την αποδοτική της λειτουργία και την ικανοποίηση των πελατών της, εκχωρεί έργο σε αναδόχους, μέσω ανοικτών διεθνών διαγωνισμών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και όχι με απευθείας αναθέσεις, όπως γινόταν στο παρελθόν.

Ως εκ τούτου, οι αναφορές περί "προσλήψεων" δεν ευσταθούν, πολλώ δε μάλλον, περί της δυνατότητας του Προέδρου να καθορίζει το προσωπικό των αναδόχων των διαγωνισμών.

Προσόντα και αποδοχές της Εμπορικής Διευθύντριας

Η πρόσληψη των συνεργατών της Εταιρείας και η ανάθεση θέσεως ευθύνης γίνεται με συνέπεια και σεβασμό στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Εταιρείας (άρθρο 18, "Περιγραφή Θέσεων Εργασίας", παρ. 1 "Θέσεις Ευθύνης Στάθμης Διεύθυνσης" και άρθρο 8 "Αξιολόγηση – Εξέλιξη Προσωπικού").

Η συγκεκριμένη Εμπορική Διευθύντρια πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου.

Η επιβεβαίωση της ορθότητας ανάθεσης των καθηκόντων Εμπορικής Δ/ντριας στη συγκεκριμένη συνεργάτιδα προκύπτει από την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας κατά 29% την τελευταία διετία, γεγονός που αποτελεί αδιάψευστο εχέγγυο της ικανότητάς της. Τέλος, πρέπει να τονιστεί κατηγορηματικά ότι ο μισθός της (μαζί με τα πρόσθετα),είναι χαμηλότερος του αναφερομένου στην επερώτηση ποσού. Άλλωστε, τέτοιοι μισθοί δεν υφίστανται και για καμιά αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Περί των σχεδίων ενσωμάτωσης της εταιρείας στη μητρική

Η Διοίκηση της ΕΛΤΑ Courier Α.Ε. δεν μπορεί να δημοσιοποιεί θέματα που άπτονται της επιχειρησιακής της στρατηγικής, εξυπηρετώντας ηθελημένα ή αθέλητα τα συμφέροντα των ανταγωνιστών της ή και τρίτων".