* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1388/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΤΥΠΩΤΕΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 15-02-2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.