* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1390/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΔΙΚΥΚΛΩΝ»

Δημοσιεύτηκε στις 22-02-2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.