* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1394/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 20-03-2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.