* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

ΔΙΑΚ/ΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 1395/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛ/ΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ - «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ. ΜΕ ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Κ3/Κ3Α»

Δημοσιεύτηκε στις 01-04-2019

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1395/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ. ΜΕ ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Κ3/Κ3Α»

Δείτε περισσότερα εδώ