* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΑ Courier

Δημοσιεύτηκε στις 13-05-2019

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα αποφάσισε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΤΑ Courier ανέλαβε ο Αθανασίου Ηλίας του Αθανασίου, ενώ ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κάτωθι:

Φίλος Ιωάννης του Λάμπρου

Δάνδολος Σάββας του Στεφάνου

Σιάνος Σπυρίδων του Ιωάννη

Βασιλική Ανδρέου του Ευαγγέλου