* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1418/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (LABEL)»

Δημοσιεύτηκε στις 24-09-2019

Δείτε περισσότερα εδώ.