* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1419/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ «Τρίφυλλο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (Χειρόγραφο LABEL)»

Δημοσιεύτηκε στις 24-09-2019

Δείτε περισσότερα εδώ.