Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΑ Courier

Δημοσιεύτηκε στις 23-10-2019

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα αποφάσισε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Αθανασίου, ενώ για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου εκλέχτηκε ο Τζαβάρας Μάριος-Ερρίκος του Βασιλείου.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κάτωθι:

Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Αθανασίου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τζαβάρας Μάριος-Ερρίκος του Βασιλείου, ως Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, ως μέλος 

Φίλος Ιωάννης του Λάμπρου, ως μέλος 

Δάνδολος Σάββας του Στεφάνου, ως μέλος 

Σιάνος Σπυρίδων του Ιωάννη, ως μέλος 

Βασιλική Ανδρέου του Ευαγγέλου, ως μέλος