Η ΕΛΤΑ Courier παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα ανέπαφης παράδοσης

Δημοσιεύτηκε στις 14-04-2020

Εν όψει των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας και της ανάγκης περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η ΕΛΤΑ Courier παρέχει στους πελάτες της, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έναν εναλλακτικό τρόπο ανέπαφης επίδοσης των μεταφερόμενων εγγράφων και αντικειμένων στον παραλήπτη υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. τα αντικείμενα να μην απαιτούν παράδοση με αντικαταβολή ή εξόφληση από τον παραλήπτη ή οποιουδήποτε τύπου οικονομική συναλλαγή
  2. να μην απαιτείται επίδοση με ταυτοπροσωπία ή υπογραφές εγγράφων ή ταυτόχρονη παραλαβή άλλων αντικειμένων.
  3. να έχει καταγραφεί ορθός αριθμός κινητού τηλεφώνου παραλήπτη 

Η βεβαίωση της επίδοσης του μεταφερόμενου εγγράφου ή αντικειμένου γίνεται από τον διανομέα,  με την καταγραφή ατομικών στοιχείων του παραλήπτη στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης αντικειμένων και διά της  αποστολής μηνύματος sms στο κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα παραδόθηκε ανέπαφα αποστολή με συγκεκριμένο αριθμό ΣΥΔΕΤΑ.

Σε περίπτωση που ο Αποστολέας δεν αποδέχεται ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία, ακόμα κι αν ο παραλήπτης επιθυμεί αυτό, οφείλει να το δηλώσει ρητά και να το καταγράψει επί του ΣΥΔΕΤΑ, ενώ αναλαμβάνει τον κίνδυνο της μη επίδοσης και επιστροφής του αντικειμένου,  σε περίπτωση άρνησης της παραλαβής από τον παραλήπτη.

Η ΕΛΤΑ Courier εγγυάται ότι θα λάβει τα όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ανωτέρω εναλλακτικής διαδικασίας επίδοσης, θα τα διατηρήσει μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, θα αποτρέψει οποιαδήποτε διαβίβασή τους σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και θα τα επεξεργαστεί σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.