* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1572/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας πάγιου εξοπλισμού με τίτλο «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»

Δημοσιεύτηκε στις 13-10-2020

Δείτε περισσότερα εδώ.