Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1587/2021 Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο ««ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

Δημοσιεύτηκε στις 03-02-2021

Δείτε περισσότερα εδώ.