Καθημερινές Απολυμάνσεις

Δημοσιεύτηκε στις 11-02-2021
Η ΕΛΤΑ Courier, ανταποκρινόμενη στις δύσκολες συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία του Covid-19, υιοθετεί ένα ακόμα μέτρο για την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους. 
 
Καθημερινά, εξειδικευμένες ομάδες καθαρισμού, άρτια εκπαιδευμένες και χρησιμοποιώντας ειδικό, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, πραγματοποιούν απολυμαντικούς ψεκασμούς  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, σε όλες τις επιφάνειες αλλά και στα επιτόπου αντικείμενα των πελατών μας. Οι συγκεκριμένοι ψεκασμοί διαφοροποιούνται από τις κλασικές μεθόδους, καθώς, χρησιμοποιώντας την αρχή της ηλεκτροστατικής επαγωγής, εισχωρούν σε επιφάνειες κρυφές ή δύσκολα προσβάσιμες, που είναι αδύνατο να απολυμανθούν με άλλους τρόπους, εξασφαλίζοντας:
 
  • Προστασία από τη μετάδοση του κορωνοϊού.
  • Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής.
  • Αυξημένο επίπεδο υγιεινής με απολυμαντική δράση για όλες τις ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες.
  • Γρήγορη και μεγάλου εύρους απολυμαντική  δράση για αυξημένη ασφάλεια σε  όλους τους χώρους εργασίας και σε όλα τα κτίρια.
Με τον προγραμματισμό απολυμάνσεων που έχει προδιαγραφεί, η εταιρία εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και αποτελεσματική μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων, καθώς ακολουθούνται ειδικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19.