Υπ΄αριθμ. 1599/2021 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Δημοσιεύτηκε στις 29-10-2021

Δείτε περισσότερα εδώ.