Σύστημα «Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004

Δημοσιεύτηκε στις 10-11-2021

 

 

Με τον όρο «ιατροτεχνολογικό προϊόν» νοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος, χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που απαιτείται για την ορθή του λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για σκοπούς:

 

  • διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης ή ανακούφισης ασθένειας
  • διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, ανακούφισης ή επανόρθωσης τραύματος ή αναπηρίας
  • διερεύνησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατομίας μίας φυσιολογικής λειτουργίας
  • ελέγχου της σύλληψης

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή αποτελούν μέρος της αλυσίδας διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004.

Η απόκτηση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης, είναι προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης ασχολείται με την εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η ΕΛΤΑ Courier, με την εν λόγω Βεβαίωση αποδεικνύει ότι είναι συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, διαθέτοντας πιστοποιημένο σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών και διασφαλίζοντας ότι τα διακινούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παραμένουν αναλλοίωτα και στην αρχική ποιότητά τους, από τη στιγμή της παραλαβής έως τη στιγμή που παραδίδονται στον πελάτη.