Πρόσκληση σε Διαδικασία Διαπραγμάτεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάλυψη σύμβασης προμήθειας αναλώσιμου υλικού με τίτλο: ''Σάκοι Αποστολών Δεμάτων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Π-Π) και EMS''

Δημοσιεύτηκε στις 15-11-2021

Δείτε περισσότερα εδώ.