1604-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΗΣΩΝ & ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημοσιεύτηκε στις 28-01-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.