Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1607/2022 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάληψη σύμβασης προμήθειας αναλώσιμου υλικού με τίτλο «ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΚΩΝ»

Δημοσιεύτηκε στις 11-02-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.