Τροποποίηση Διακήρυξης υπ΄αριθμ. 1600/2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάληψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Δημοσιεύτηκε στις 14-02-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.