Τροποποίηση Διακήρυξης υπ΄αριθμ. 1601/2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

Δημοσιεύτηκε στις 14-02-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.