Τροποποίηση Διακήρυξης υπ΄αριθμ. 1604/2021 με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 14-02-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.