ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1608-2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ

Δημοσιεύτηκε στις 21-02-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.