ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1609 - 2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ

Δημοσιεύτηκε στις 21-02-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.