Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Δημοσιεύτηκε στις 12-06-2024

Κατόπιν των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία περιλαμβάνουν την υποχρεωτική παύση εργασιών των διανομέων με δίτροχα οχήματα κατά το χρονικό διάστημα 12.00 - 17.00, τις ημέρες Τετάρτη 12.06.2024 και Πέμπτη 13.06.2024, όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40° C, ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι ενδεχομένως να παρουσιαστούν περιορισμένες καθυστερήσεις στην διακίνηση των αποστολών.

Η δυνατότητα παραλαβής από τις θυρίδες ισχύει κανονικά καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μας.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας λαμβάνοντας υπόψη ότι προέχει η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων μας.