ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1657-2024 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Δημοσιεύτηκε στις 17-06-2024

Δείτε περισσότερα εδώ.