Η ΕΛΤΑ Courier ανακοινώνει προκήρυξη για την πλήρωση της Θέσης: Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων

Δημοσιεύτηκε στις 03-07-2024

Η ΕΛΤΑ Courier ανακοινώνει προκήρυξη για την πλήρωση της Θέσης:

  • Διευθυντή Marketing και Πωλήσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να:

  • Ενημερωθούν από την Προκήρυξη της θέσης για τα απαιτούμενα προσόντα.
  • Συμπληρώσουν την αντίστοιχη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αποστείλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου (απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής), μαζί με το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokiryxeis@elta-courier.gr

(Για τη συμπλήρωση της αίτησης προτείνεται η χρήση προγράμματος περιήγησης Google Chrome ή Microsoft Edge ή της εφαρμογής Adobe Reader DC.)

Ως «Θέμα» του e-mail συστήνεται να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η θέση για την οποία ενδιαφέρεται.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: έως 14.07.2024

Τόπος παροχής εργασίας : Κεντρικές Υπηρεσίες (Έδρα) ΕΛΤΑ Courier – Αθήνα

Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2106073021, 2106073061

Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ