Οδηγίες Συσκευασίας

Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων του, όπως αναφέρονται στους Γενικούς Όρους κάθε υπηρεσίας της ΕΛΤΑ Courier.

Για να προστατέψετε το περιεχόμενο της αποστολής σας:

  • βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία που θα χρησιμοποιήσετε διασφαλίζει την ακεραιότητά του
  • τυλίξτε με προστατευτικά υλικά (φυσαλίδες, φελιζόλ) τα εύθραυστα αντικείμενα
  • προφυλάξτε κατάλληλα τα αιχμηρά αντικείμενα
  • χρησιμοποιήστε την εργοστασιακή συσκευασία σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικές συσκευές
  • χρησιμοποιήστε άθραυστα δοχεία ή τις ειδικές ξύλινες συσκευασίες σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε υγρά, ώστε να αποφύγετε διαρροές
  • χρησιμοποιείστε ταινίες συσκευασίας για να σφραγίσετε την αποστολή σας
  • προφυλάξτε τα μικρά αντικείμενα με ένα χαρτί
  • τυλίξτε τα CD και DVD με προστατευτικό υλικό ή συσκευάστε τα στην θήκη τους.

Στο τέλος, να αναγράψετε τη διεύθυνση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του παραλήπτη με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα.