* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Παναγιώτης Πανάγος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεννήθηκε στο Λιδωρίκι Φωκίδας το 1958.

Σπούδασε αρχικά Στατιστική και στη συνέχεια Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά). Μετά το τέλος των σπουδών του και μέχρι σήμερα έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κ.α.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1982 με την εισαγωγή του στην Παραγωγική Σχολή της ΕΛΤΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρείας, ως στέλεχος διοίκησης - εκμετάλλευσης, έχοντας περάσει από όλες σχεδόν τις θέσεις ευθύνης: Προϊστάμενος & Διευθυντής Καταστήματος, Οικονομικός Ελεγκτής, Τμηματάρχης & Τομεάρχης (Προσωπάρχης) Περιφερειακής Διεύθυνσης και της Κεντρικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, Διευθυντής Διοίκησης και Εκπαίδευσης, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος.

Συμμετείχε ως μελετητής, ερευνητής και project manager στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΡΟ, COURIEL, Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών, Stress Management, Ex.Tra – 3D κ.α.) και μεθοδολογικών εργαλείων όπως τα NaviGaTor 3.1., Prognostis, Τετράδιο Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εργαζομένων κ.α.
Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, συμμετείχε στην εκπόνηση μελετών ανάπτυξης συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματικών περιγραμμάτων, καθώς και στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού επιχειρήσεων.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα αναφορικά με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις, την εφαρμογή μεθοδολογικών εργαλείων, και τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Έχει εκπονήσει, ως εκπαιδευτής και διευθυντής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (KEK-EΛΤΑ Α.Ε.), σημειώσεις και εγχειρίδια καθώς και πρωτοποριακά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη χρήση κλασικών και σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων που οδηγούν στην πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.