* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Βασίλειος Ρούπας

Ο Βασίλειος Ρούπας, Διευθυντής Στρατηγικής, Ποιότητας και Ανάπτυξης Δικτύου στην ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., έχει συνολική εμπειρία πέραν των 20 ετών στον ιδιωτικό τομέα, σε εξειδικευμένους τομείς όπως αυτούς της μαζικής εστίασης (VS GROUP ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ), της ενέργειας-πετρελαιοειδών (MAMIDAKIS BROS GROUP OF COMPANIES) και λιπαντικών (AGIP HELLAS) ως Αναλυτής, Manager και Chief Financial Office (CFO).

Στα πλαίσια των καθηκόντων του, μαζί με έμπειρη ομάδα στελεχών της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO22301:2012 Societal security – Business Continuity Management Systems – Requirements, και την παρακολούθηση των διαδικασιών των ISO 9001, 14001, 18001 όπως και για την πιστοποίηση στο 27001 και εναρμόνιση στο GDPR.Ταυτόχρονα, έχει υπό την εποπτεία του τον λειτουργικό τομέα ανάπτυξης δικτύου και λειτουργίας πρακτορείων. 

O Βασίλειος Ρούπας είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πειραιά - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδικότητα στο Marketing. Είναι κάτοχος πιστοποιημένου διπλώματος στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) από το Association of International Accountants (AIA), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.