Αναζήτηση Αποστολής

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες από μία αποστολές ταυτόχρονα, πληκτρολογώντας τους αριθμούς αποστολών τους, χωρισμένους με Enter και πατώντας «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ».

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό της αποστολής σας πάνω στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) – Voucher, το οποίο τη συνοδεύει.

Οι αποστολές που πραγματοποιούνται με την ΕΛΤΑ Courier έχουν, κατά κύριο λόγο, την ακόλουθη μορφή: αποτελούνται από 2 λατινικούς χαρακτήρες, ακολουθούν 9 ψηφία και καταλήγουν σε 2 λατινικούς χαρακτήρες.

Ενδεικτική μορφή αριθμού αποστολής: NZ990003254GR