* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Σπύρος Σιάνος

Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., ο Σπύρος Σιάνος κατέχει πτυχίο (Β.Α.) στα Οικονομικά από το City University of New York (Queens College) στην Νέα Υόρκη, καθώς και μεταπτυχιακό (ΜΒΑ) με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις από το City University of New York (Baruch College) στην Νέα Υόρκη.  Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ως Γενικός Εμπορικός Διευθυντής καθώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Διευθύνοντος Σύμβουλου, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Εταιρεία Deloitte Business Solutions (Αθήνα), ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στην εταιρεία EFG Eurobank Ergasias καθώς και ως στέλεχος στην εταιρία WES (Νέα Υόρκη).

Ειδικεύεται στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ανάπτυξη διαχείριση και βελτιστοποίηση μοντέλων παραγωγής, την εκπόνηση / αξιολόγηση  μοντέλων λειτουργίας, τη χαρτογράφηση και μοντελοποίηση διαδικασιών, τις αναλύσεις Κόστους Οφέλους, την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων λειτουργίας κ.α.  

Μέσω της επαγγελματικής του εμπειρίας στο κλάδο της συμβουλευτικής έχει απασχοληθεί μεταξύ άλλων στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου το κλάδο του Τουρισμού, των Κατασκευών, τον Τραπεζικό κλάδο, ενώ έχει συνεργαστεί στενά με μεγάλους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου για την εκπόνηση μελετών στρατηγικών σχεδίων επιχειρησιακής λειτουργίας.