Για συνδρομητές ΟΤΕ, η μέγιστη χρέωση είναι 0,18€/λεπτό (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%).
Για συνδρομητές COSMOTE Κινητής, η μέγιστη χρέωση είναι 0,74€/λεπτό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Για χρεώσεις κλήσεων από συνδρομητές άλλων εταιρειών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα των παρόχων και στο Παρατηρητήριο Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής https://www.pricescope.gr/home.
Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτός παγίου χρεώσεις, με βάση τους τιμοκαταλόγους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.