«Για συνδρομητές ΟΤΕ, η μέγιστη ανά λεπτό χρέωση είναι 0,18€/λεπτό (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%). Για συνδρομητές COSMOTE Κινητή, η μέγιστη ανά λεπτό χρέωση είναι 0,74€/λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για χρεώσεις κλήσεων από συνδρομητές άλλων εταιρειών, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα των παρόχων και στο Παρατηρητήριο Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής https://www.pricescope.gr/home». Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτός παγίου χρεώσεις με βάση τους τιμοκαταλόγους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.