Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Για να δείτε το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ