Προκήρυξη 1364/2018 Συνοπτικού Διαγ/σμού για την ανάληψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SECURITY»

Δημοσιεύτηκε στις 10-05-2018

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ